Ministerie van BZK

All Photos Twitter.com
Benoeming leden Adviescollege ICT-toetsing. nieuwsbzk.nl/2265846.aspx?t…
Burgemeester @ahmedmarcouch wordt benoemd tot voorzitter van de adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’. De commissie onderzoekt de ontwikkeling van o.a. polarisatie en radicalisering en het effect op de democratische rechtsorde. nieuwsbzk.nl/2266386.aspx?t…
De speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie) zijn vandaag vastgesteld: Informatievoorziening in het hart van beleid, digitale weerbaarheid en I-vakmanschap. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2265852.aspx?t…
Vanaf vandaag kunnen regio’s voorstellen indienen voor de vierde tranche Regio Deals. Binnen deze deals werken Rijk en regionale partijen samen aan goed wonen, werken en leven in de regio. 🔗 Lees hier hoe je een aanvraag doet voor de Regio Deal ⤵️ rvo.nl/subsidies-fina…eX
Maandag 31 oktober 2022 organiseert BZK de Overheidsbrede Cyberoefening. Je kan online deelnemen aan deze interactieve cyberoefening. En ook binnen je eigen organisatie simultaan mee-oefenen. Meer informatie ⤵️ weerbaredigitaleoverheid.nl #cybersecurityoverheid #digitaleoverheid
Om zichtbaar te zijn bij de overheid en gebruik te maken van voorzieningen is een adres onmisbaar. Ben je dak- en thuisloos, dan is de gemeente sinds 1 jan 2022 verplicht je in te schrijven op een briefadres.
Ze spraken met Jongerenpanel dak- en thuislozen over de drempels die zij ervaren en het belang van het briefadres. Het Jongerenpanel heeft een ‘stijlgids’ gemaakt voor communicatie over het thema dak- en thuisloosheid. BZK en VWS gaan aan de slag met deze waardevolle adviezen!
Vandaag bracht staatssecretaris @AvHuffelen met @MaartenOoijen, staatssecretaris @MinVWS, een werkbezoek aan het @StraatConsulaat, een locatie voor hulpverlening aan dak- en thuislozen.
Daarbij werken we nauw samen met @VNGemeenten en @NVVB_. Lees meer ⤵️ rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt dat criminelen valselijk opgemaakte, authentieke paspoorten hebben bemachtigd. Dat is een ernstige zaak. Er zijn direct stappen gezet om fraude en fouten in het aanvraag- en uitgifteproces aan te pakken.
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vergroot de toegang tot overheidsinformatie en bevordert actieve openbaarmaking. Vandaag informeerde minister @HankeBruinsSlot beide Kamers over de voortgang van de implementatie. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2258425.aspx?t…
Van 10 t/m 14 oktober organiseert @DirectDuidelijk de eerste Direct Duidelijk Week! Een week in het teken van begrijpelijke overheidscommunicatie. Doe mee en organiseer zelf een sessie! Of meld je aan voor een van de sessies ⤵️ taalweek.gebruikercentraal.nl/over-de-direct…
Ook een derde (33%) van de ambtenaren heeft afgelopen jaar te maken gehad met agressie of geweld. Het kabinet investeert de komende 10 jaar 100 miljoen euro extra in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. [2/2] 🔗 Lees hier meer ➡️nieuwsbzk.nl/2256031.aspx?t…LQ
Bijna de helft van de decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, raads- en Statenleden had afgelopen jaar te maken met agressie of intimidatie. Dit blijkt uit de monitor Integriteit & Veiligheid die minister @HankeBruinsSlot vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.[1/2]
NL staat aan de vooravond van een grote verbouwing, zoals meer duurzame woningen en overschakelen naar schonere energie. Het Rijk herneemt daarom nationale regie op ruimtelijke ordening om een Mooi Nederland achter te laten voor volgende generaties. �rijksoverheid.nl/ministeries/mi…mL
In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid pakken we de problematiek aan. Dat doen we samen met bewoners, lokale partners en de overheid. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2254553.aspx?t…
Het kabinet ziet de potentie van een burgerforum voor klimaat- en energiebeleid en wil de komende tijd deze optie samen met het parlement verder verkennen. 🔗 Lees hier meer ⤵️rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…Ds
Vandaag stuurden minister @HankeBruinsSlot en @ministervRB een brief over constitutionele toetsing naar de beide Kamers. Bij constitutionele toetsing door de rechter wordt bij toepassing van een wet gekeken of die niet strijdig is met de Grondwet. ➡ nieuwsbzk.nl/2253818.aspx?t…
De internetconsultatie voor de Wet 'Digitaal vergaderen decentrale overheden' is van start. Dit voorstel maakt digitaal vergaderen en besluiten permanent mogelijk voor o.a. gemeenteraden en provinciale staten. Reageren kan tot 28 juli 2022. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2253544.aspx?t…
Er gaat een nieuwe ronde Regio Deals van start! Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om belangrijke opgaven aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Lees hier meer ➡ nieuwsbzk.nl/2253501.aspx?t…
Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Dijk en Waard. ➡️ nieuwsbzk.nl/2249194.aspx?t… #bestuur
Het kabinet heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Eerder werd @joycesylvester als voorzitter benoemd. Met de benoeming van de overige leden is de staatscommissie nu compleet. Lees meer ➡️ nieuwsbzk.nl/2253508.aspx?t…
Vandaag gaat een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in. Volksvertegenwoordigers, zoals raadsleden en Statenleden, krijgen meer invloed op de besluitvorming van samenwerkingen tussen lokale overheden en kunnen die zo beter controleren. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2253119.aspx?t…
Vandaag heeft minister De Jonge nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en VNG. Door het afschaffen vd verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2252515.aspx?t…
Om 10.30 uur gaat staatssecretaris van Huffelen in debat met de Tweede Kamer over de hoofdlijnenbrief digitale zaken. Volg hier het debat live ⤵️ tweedekamer.nl/debat_en_verga…
Vandaag lanceerde @AgendaStad de Town Deals, samenwerkingen tussen kleinere gemeenten met het Rijk en private partijen, waarin ze werken aan gedeelde opgaven zoals bereikbaarheid of vestigingsklimaat. De eerste Town Deal is al in voorbereiding. ➡️ agendastad.nl/agenda-stad-st…
Deze regeerperiode behandelen de Tweede Kamer en, als de wijzigingen daar worden aangenomen, vervolgens de Eerste Kamer 8 grondwetswijzigingen in de tweede lezing. Vandaag behandelt de @EersteKamer 6 van deze voorstellen. 🔗 Lees hier meer →rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…yX
Staatssecretaris van Huffelen opende de Dutch Data Week: “Het is belangrijk dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de digitale wereld te begrijpen en er veilig aan deel te nemen. Mooi dat deze week daar alle kansen voor biedt”.
Vandaag is het wetsvoorstel 'Programmatuur verkiezingsuitslagen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet krijgt de @Kiesraad taken en verantwoordelijkheden voor beheer en beveiliging van de programmatuur waarmee verkiezingsuitslagen worden berekend. ➡️ nieuwsbzk.nl/2249755.aspx?t…
Nederlandse studententeams 🇳🇱 behalen de 2e en 3e plaats bij internationale wedstrij#SolarDecathlonon om de meest duurzame woning te bouwen, gefeliciteerd!@nl_virtuet@TUeindhovenv@teamsum_u@tudelftlft tudelft.nl/solarurban/res…UWuteamvirtue.nlUtwitter.com/timjonathan/st…kjJIg
Vandaag stemde de ministerraad in met de benoeming van Laetitia Griffith als lid van de @Kiesraad. Hestia Reukema-Gevers en Ronald Prins worden herbenoemd. De @Kiesraad is adviesorgaan over verkiezingen en bij een aantal verkiezingen centraal stembureau.➡️ nieuwsbzk.nl/2248551.aspx?t…
Aruba kan starten met de afbouw van de salariskorting van 12,6 procent. Dat is vandaag besloten in de Rijksministerraad. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2248322.aspx?t…
De AIVD heeft voorkomen dat een Russische inlichtingenofficier werkzaamheden kon verrichten bij het Internationaal Strafhof (ICC). De man werkt voor de Russische militaire inlichtingendienst en maakte gebruik van een 'dekmantelidentiteit'. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2242752.aspx?t…
Vandaag is het wetsvoorstel 'Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen' door de @EersteKamer aanvaard. Met deze wet kunnen eventuele (tel)fouten tijdig vóór vaststelling van de uitslag worden geconstateerd en op transparante wijze gecorrigeerd. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2238806.aspx?t…
Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Lees meer ⤵️ rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting. Dit driejaarlijkse onderzoek toont de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2234566.aspx?t… #Volkshuisvesting
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van @inekevangent als voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met @Amma_Asante en @mrtnbrnds zal zij adviseren over o.a. de openbaarmaking van overheidsinformatie. ➡️ nieuwsbzk.nl/2231287.aspx?t…
Huisisolatie vermindert kou, vocht en tocht in huis, waardoor je minder energie hoeft te verbruiken om je huis te verwarmen. Tijdens de Nationale Isolatieweken kun je je laten informeren over huisisolatie. Kijk voor meer info op ⤵️ nationaleisolatieweken.nl
Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Lees meer ⤵️ nieuwsbzk.nl/2229604.aspx?t…
Vandaag heeft minister @HankeBruinsSlot de meicirculaire naar beide Kamers gestuurd. Hierin staat o.a. wat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds betekent voor gemeenten per 1 januari 2023. ⤵️ rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
Het huidige stembiljet is voor veel kiezers, zoals oudere of slechtziende kiezers, lastig te lezen en te hanteren. Vandaag stemde de @EersteKamer voor de experimentenwet die het mogelijk maakt bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. ⤵️ nieuwsbzk.nl/2228754.aspx?t…
De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt na 1 juli 2022 niet verlengd. Dat betekent dat kiezers bij de herindelingsverkiezingen van november 2022 niet vervroegd kunnen stemmen. Ook andere maatregelen vervallen. Meer info vind je hier ➡️ rijksoverheid.nl/documenten/kam…
In augustus opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen t/m 18 september 2022 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. 🏗️ ➡nieuwsbzk.nl/2224979.aspx?t…BE
Het aantal meldingen van discriminatie bij discriminatiemeldpunten (ADV's) en de politie is in 2021 gestegen. Lees hier meer➡️ rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… Ben je slachtoffer van discriminatie? Maak een melding, bijvoorbeeld bij een discriminatiemeldpunt via discriminatie.nl.
Welke aanpassingen zijn nodig in het proces om de productie van industriële woningen op te schalen in Nederland?🏘️ Dat onderzocht studente Tessa Meij en won hiermee de#woningmarktscriptieprijss 🏆 Lees hier het interview met Tessa⤵️ volkshuisvestingnederland.nl/documenten/pra…qg@tudelftf5i
Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. 🏡💰 Vandaag presenteerde ministe@hugodejongege het programma Betaalbaar Wonen met daarin zijn plannen om wonen weer betaalbaar te maken voor de lage- en middeninkomens.⤵️rijksoverheid.nl/ministeries/mi…Yx2
Vanaf 2026 wordt de hybride #warmtepomp de nieuwe standaard voor het verwarmen van woningen.🏡 Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief.⤵️ rijksoverheid.nl/ministeries/mi…w #ZetookdeknopommP
Vandaag is de Internationale dag tegen Homo-, Bi- en Transfobie, oftewel #IDAHOT. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ In het kader hiervan hesen minist@HankeBruinsSlotlot en secretaris-generaal v@ministerieJenVe@DickSchoofoof vanochtend de vlag aan de TurfmarkkFy
Lees de volledige toespraak hier ⤵️ rijksoverheid.nl/documenten/toe…
💬 "Onze democratie is niet vanzelfsprekend. We moeten haar beschermen, onderhouden en vernieuwen. Hiervoor is niet enkel een dienstbare overheid nodig, maar wij allemaal." Gisteren sprak minister@HankeBruinsSlott over de weerbaarheid van democratie bij het@MontesquieuInstt.Y
Twiends™ uses the Twitter™ API, displays it's logo & trademarks, and is not endorsed or certified by them. These items remain the property of Twitter. We do not sell followers, we only provide display advertising. Bots & fake accounts are not permitted on twiends. © 2009
Grow Your Twitter Free
Want To Grow Your Twitter?
We help other people find and follow you on Twitter.
Key Info:
Started in 2009
Over 6 million signups
Country targeting provided
We never auto tweet to your timeline
We never auto follow others
We actively moderate our community
Please Share
Please upgrade your browser  chrome