🏴 އަޒްމީލް

All Photos Twitter.com
@Muhmed_Ismail hayyaru kohfai vanee eves kush kohgeneh noon! Vaguthun vagutha minivan kurey! #FreeMohamedIsmailNOW
Retweeted by 🏴 އަޒްމީލް
މަޑު މަޑުންތިބެގެން އިމްރާނު ބަދަލު ހިފަނީ ކަމަށް ނިންމިދާނެ،! @ShimranAb @dr_iyaz @shkilyas #FreeOurScholars
Retweeted by 🏴 އަޒްމީލް
الحمد لله އައްޝައިޚް ފަޟްލޫން މުޙައްމަދު ދޫކޮށްލައިފި #FreeOurScholars
Retweeted by 🏴 އަޒްމީލް
ފެންނަން އޮތް ސާފު ހަގީގަތް!! އިމުރާނަށް ވުރެ މުނާފިގު އިންސާނެއް މިނދުނިޔޭގަ ނުހުންނާނެ!! @dr_iyaz
Retweeted by 🏴 އަޒްމީލް
ސޭކު ޓްވިޓްތަކާއެކު ޝޭހު އިމްރާނަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟ minoos.mv/450
އަބަދުވެސް ކުރީ ސަރުކާރަކުން ނުނެއްޓިގެން؟ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމާއި، އަބުރުގެ ބިލު އުވާނުލުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން މިނިވަން ރައްޔަތަކު ދެކެ ބިރު ގަންނަ ވަރު ހާމަކޮއްދޭ ކަން ކަން! @AhmedMahloof twitter.com/ahmedmahloof/s…
ނޫހެއް ބަންދުކުރި؟ ނޫސްވެރިކަން ކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރި؟ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ރޯކޮށްލި؟ ފޮޓޯ ނެގުން މަނާކުރި؟ ބިރުދެއްކި؟ ހަމަލާދިން؟ މިސަރުކާރުން ގައިމުވެސް އެކަމެއް ނުކުރާނެ. ޤާނޫނީއިމުގެ ތެރެއިން މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ.ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ،ހަމަގަދަޔަށް ލިޔުއްވާ.
Retweeted by 🏴 އަޒްމީލް
"މަގޭ ހިތް ބުނަނީ" ޓެރަރިޒަމޭ، އިންޓެލް އޭ ކިއައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް ޔަމަންގެ ޔާސިރު މަރާލިހެން ޝޭޚް ފަޒްލޫން އާއި ޝޭޚް ނިޝާމް ވެސް ހަމަ މަރާލަފާނޭ!#FreeOurScholars
Twiends™ uses the Twitter™ API, displays it's logo & trademarks, and is not endorsed or certified by them. These items remain the property of Twitter. We do not sell followers, we only provide display advertising. Bots & fake accounts are not permitted on twiends. © 2009
Grow Your Twitter Free
Want To Grow Your Twitter?
We help other people find and follow you on Twitter.
Key Info:
Started in 2009
Over 6 million signups
Country targeting provided
We never auto tweet to your timeline
We never auto follow others
We actively moderate our community
Please Share
Please upgrade your browser  chrome