Please upgrade your browser to make full use of twiends.   chrome   firefox   ie   safari  
Create your own wall, sign in free!
Ayat Quran
Allah akan mendatangkan kaum yg Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yg bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin (5:54)
Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda2 mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud (48:29)
(Nabi) Muhammad itu utusan Allah dan orang2 yg bersama dengan dia tegas terhadap orang2 ingkar, tetapi berkasih sayang sesama mereka (48:29)
dan (Sifat-sifat yang baik itu) tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar (41:35)
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar (41:35)
maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia (41:34)
Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik (41:34)
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu (3:159)
Sekiranya kamu (Rasulullah SAW) bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (3:159)
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Rasulullah SAW) berlaku lemah lembut terhadap mereka (3:159)
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (33:21)
(Rasul SAW) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (9:128)
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu (9:128)
Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kami istri kami keturunan kami sbg penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang2 bertaqwa (25:74)
dan ditetapkan-Nya manzilah2 (tempat2) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) (10:5)
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing2 beredar pada garis edarnya (39:40)
dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan (31:29)
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita (71:16)
Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) (14:33)
Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya (41:37)
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan (41:37)
dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yg ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu (35:13)
dan (Allah) menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan (39:5)
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan (55:5)
dan (Allah) menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan (13:2)
Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya (16:12)
dan apabila bulan telah hilang cahayanya. dan matahari dan bulan dikumpulkan (75:8-9)
Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang ... (22:18)
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya (25:61)
Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan (6:96)
Dan Dialah yg telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya (21:33)
dan Matahari, Bulan dan Bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya (7:54)
"Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah" (29:61)
Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati (25:63)
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (2:124)
Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu (Ibrahim) imam bagi seluruh manusia" (2:124)
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya (2:124)
(Allah SWT berfirman:) "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi" (7:172)
Dan (ingatlah) saat Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi Adam dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (7:172)
Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (5:3)
Dan beritakanlah kepada orang-orang ingkar (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (9:3)
dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah (9:3)
Kemudian jika kamu bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu (9:3)
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin (9:3)
Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar (9:3)
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (2:199)
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Padang Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah (2:199)
Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Kau beri kerajaan kpd orang yg Kau kehendaki dan Kau cabut kerajaan dari orang yg Kau kehendaki (3:26)
Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati (35:38)
orang2 yg beriman hati mereka menjadi tenteram dgn mengingat Allah. Ingatlah hanya dgn mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (13:28)