Please upgrade your browser to make full use of twiends.   chrome   firefox   ie   safari  
Create your own wall, sign in free!
Ayat Quran
"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri" (7:23)
Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu" (7:151)
Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu) (7:126)
dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (2:199)
(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun (34:15)
Dan orang2 memelihara amanat dan janjinya. dan memberi kesaksiannya. dan memelihara shalatnya Mereka itu di Surga lagi dimuliakan (70:32-35)
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (8:27)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad SAW) (8:27)
... dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (33:72)
... maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya ... (33:72)
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung ... (33:72)
sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok (29:67)
Hai orang2 beriman, bila diseru utk menunaikan shalat Jumat maka bersegeralah kamu kpd mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli (62:9)
bila tlh ditunaikan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak2 agar kamu beruntung (62:10)
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (62:9)
Hai orang2 beriman, bila diseru utk menunaikan shalat Jumat maka bersegeralah kamu kpd mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli (62:9)
Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya (10:109)
Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (20:132)
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya (20:132)
Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan (38:17)
Maka bersabarlah kamu thd apa yg mereka katakan dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya) (50:39)
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (31:17)
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar (31:17)
Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa (11:49)
Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan (11:115)
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas (39:10)
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami (52:48)
dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu (30:60)
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar (30:60)
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (4:19)
dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan (16:127)
Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah (16:127)
dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung (3:200)
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu (3:200)
Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu (68:48)
Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik (73:10)
Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah (74:7)
Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu (40:55)
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik (70:5)
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yg menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya (18:28)
Maka bersabarlah kamu utk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang berdosa dan orang ingkar diantara mereka (76:24)
dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (8:46)
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yg menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu (8:46)
Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yg telah bersabar (46:35)
maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya (7:87)
Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa (7:128)
sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya (7:128)
Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah" (7:128)
Dan sesungguhnya kamu (Muhammad SAW) benar-benar berbudi pekerti yang agung (68:4)
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (5:51)