Please upgrade your browser to make full use of twiends.   chrome   firefox   ie   safari  
Sirusho
There are Moments that Stay Forever.... Watch the full performance on our YouTube channel #SirushoOfficialVideo
Sirusho "Tariner" Live Watch on our YouTube channel ! #SirushoOfficialVideo
#Backstage #Team @StyledbyHrush @GaryAndore #MakeUp #Hair Happy to be working with amazing people!
#TB Seconds Before Going on Stage #Backstage @StyledByHrush
NOW on our YouTube channel!! Sirusho Tariner (Live) #SirushoOfficialVideo
Follow our YouTube channel tonight #SirushoOfficialVideo #9.30pm #CET
Follow our YouTube channel tonight #SirushoOfficialVideo #9.30pm #CET
Follow our YouTube channel tonight #SirushoOfficialVideo
Happy Birthday to the One and Only! )))))) #Mrs.Perfect
I am part of a Nation With Rich History!#Tigranakert #ArmenianHistory
I.am.part.of.a.Nation.With.Rich.History!! #Tigranakert #TigranTheGreat #ArmenianKings #ArmenianHistory @Pregomesh #Coin
#BackInTheSummerOf15
"PreGomesh" by Sirusho featured as a soundtrack on Award Winning TV-Series "Ray Donovan". Starring World famous actors such as Jon Voight ("Mission Impossible"), Paula Malcomson ("The Hunger Games"), Katie Holmes and Sarah Shahi, who plays an Armenian singer - Hasmig, who is fighting for the recogn
The Odd One Out #blackTaraz
Դիտելով Երևանի Դրամատիկական Թատրոնի չափազանց գրագետ անդրադարձը ցեղասպանությանը' ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ Դրամատիկական թատրոնը այսքան տարիների ընթացքում չի կորցրել իր տեսակը, իր բարձր որակը: Չի դադարել հավատալ մարդու խելացիությանն ու տեսակին, չի իջել ավելի պարզ, հասանելի ու վատ որակի, այլ ամեն անգա
@pregomesh @sholla.accessories #SummerSpecial #WorkingOnNewItems
#ShareLoveEveryday
Սանկտ Պետերբուրգ. Ելույթից առաջ. #Ezkizner
Twitter Sign-in
We are going to send you to Twitter to authorize twiends.
Please note that we never tweet or follow people without your permission.
Continue